Invisible

installation (photo Nadezhda Serebryakova)
veriable, 2007-2009

okno.JPGDSCF0014_1.jpg