Ship (study for theatre set)

time, iron, silicon
2006

gamlet1.jpggamlet2.jpggamlet3.jpg