Czarno-białe poszlaki. Notatki z wystawy „Świadek" Haima Sokola w Moskwie